Guided tours in the Norwegian museum of Tourism and Travel

“There’s the Steamer” (30 – 40 min).

From the quay side just in front of the museum we dwell at the impact of regular tourist traffic on local communities as Balestrand in the late 1800s. The tour takes a short stroll by the fjord and ends up back at the museum.

Balestrand ligger på nordsiden av Sognefjorden. Fra Bergen kan en kjøre via Voss og Vik og ta ferge fra Vangsnes til Dragsvik, eller kjøre til Oppedal og ta ferge til Lavik og følge nordsiden av Sognefjorden forbi Høyanger til Balestrand. Kommer en fra Sogndal kjører man forbi Leikanger og tar ferge fra Hella til Vangsnes. Balestrand er også starten eller avslutningen på Nasjonal Turistveg Gaularfjellet som følger fylkesvei 13 til Førde og riksvei 610 til Sande.

Route

  1. Balestrand (NO)
  2. Bergen